İNŞAAT

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincinde olarak prensiplerimiz;

  • Yurt içinde ve yurt dışında tüm sektörlerde yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere ve diğer gerekliliklere uygun iş yapmak,
  •  Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlayabilmek için koruyucu faaliyetler yürütmek,
  •  Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak doğal kaynakları verimli kullanmak,
  •  Oluşturduğumuz tehlikeli atıkların ve diğer atıkların uygun bertarafı ile kirliliği önlemek,
  •  Tüm çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincini geliştirici faaliyetler yürüterek güvenli, sağlıklı ve çevre dostu çalışma ortamı sağlamak,
  •  Uygulamalarımızdaki tüm aşamaları gözden geçirerek sürekli iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetler yürütmek.

07.08.2017
Genel Müdür / İcra Kurulu Üyesi
Halil İbrahim DÖNMEZ